Shotokan Karate

Het karate kent veel verschillende stijlen. Binnen Dojo Satori beoefenen we het traditionele Shotokan Karate. Shotokan is de eerste en meest beoefende stijl van het moderne karate. Shotokan omvat lage standen en harde technieken. Verder wordt er veel getraind door middel van kihon, kata en kumite. De beoefenaars van Shotokan hechten veel waarde aan de historische achtergrond van het karate en eren daarmee een lange traditie. Shotokan is een non/semi contact stijl.

 

Het moderne shotokan stamt uit Okinawa, een eiland dat tegenwoordig aan Japan toebehoort. Op Okinawa bestond al sinds 1470 een verbod op wapenbezit.Chinese gevechtsvormen, zowel met  als zonder wapens, werden geïntroduceerd en in de loop der tijd aangevuld met technieken uit andere Aziatische landen met een gevechtstraditie. Het Tode of Te, de gevechtstechniek op Okinawa, bestond uit een ongewapende vorm (het latere Karate) en een gewapende vorm (het Okinawa Kobudo). Alles werd in het geheim beoefend tot 1875 toen Okinawa een officieel deel werd van het Japanse keizerrijk. Dit hield tevens in dat de inwoners van Okinawa dienstplichtig werden en bij de keuringen hiervoor viel hun goede lichamelijke conditie op, die verkregen was door Tode. De Japanse regering was onder de indruk en gaf toestemming het Tode te onderwijzen op scholen in het gymnastiekprogramma. Omstreeks 1912 kregen officieren van de Japanse vloot karatetraining in Okinawa. In 1922 nodigde het Japanse Ministerie voor Onderwijs de grondlegger van ons karate, karate-jutsu-expert Gichin Funakoshi, uit om een demonstratie te geven. Hij gaf verschillende demonstraties aan universiteiten.

 

De naam Shotokan werd geïntroduceerd in 1939, toen de eerste karate-dojo werd geopend. Shotokan betekent letterlijk school van Shoto. Shoto, wat wuivende pijnbomen betekent, is de dichtersnaam van Gichin Funakoshi, wie de grondlegger van het Shotokan Karate is. Het ruisen van de pijnbomen gaf Funakoshi inspiratie voor zijn gedichten en de rust die benodigd is voor het beoefenen van karate.