Algemene Voorwaarden

Dojo Regelement Dojo Satori:
Algemeen
• De karateka’s van Dojo Satori worden geacht om in een traditioneel karatepak (wit zonder embleem) te trainen.
• Alleen voor dames is het toegestaan een wit T-shirt dragen onder hun karatejas.
• Nagels van handen en voeten zijn schoon en worden kort gehouden om blessures te voorkomen.
• Het dragen van sieraden tijdens de les is verboden. Dat geldt ook voor piercings.
• Karateka's vechten ter protectie met de witte stoffen handschoentjes, welke ook te verkrijgen zijn via http://www.dojosatori.nl/webshop.

Gedragregels
• Bij binnenkomen en verlaten van de dojo wordt er gegroet.
• Er wordt met respect getraind.
• Bij te laat komen, doet de karateka 15 push ups, gaat in seiza zitten totdat de karateka toegelaten wordt tot de les.
• Toeschouwers zijn toegestaan bij de trainingen indien zijn zich rustig te gedragen.


Voorwaarden
• Contributie per periode alleen vooraf via bank te voldoen.
• De periodes lopen van September - Februari en van Maart - Augustus.
• indien men na de start van de periode lid wordt, wordt dit in het lesgeld verdisconteerd met als uitgangspunt de 1e van de maand van aanmelding.
• Afmelden kan alleen schriftelijk of per e-mail 1 maand voor aanvang van de nieuwe periode.
• Bij niet tijdige betaling volgt ontzegging van de lessen.
• Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. U dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering.
• De karateka’s dienen zich in de Dojo volgens het Dojo reglement te gedragen.
• Lidmaatschap KBN is verplicht voor iedere karateka.

https://www.kbn.nl/aanmelden-lidmaatschap/
Aansluitnummer: 03-247